יחד נביא ממשלת
ימין על מלא!

יחד נביא ממשלת
ימין על מלא!